Czym jest Mensil?

Mensil jest jednym spośród leków na poprawę erekcji. Substancja czynna w tym preparacie to sildenafil. Stosuje się go doustnie celem poprawienia wzwodów u panów z zaburzeniami erekcji. W naturalnych warunkach, to znaczy w przypadku pobudzenia seksualnego, sildenafil wpływa na przywrócenie prawidłowego wzwodu na skutek zwiększania dopływu krwi do penisa. Erekcja prącia to proces hemodynamiczny. W czasie seksualnego pobudzenia uwolnieniu ulega tlenek azotu. Związek ten odpowiada za aktywowanie enzymu cyklazy guanylowej, co zaś prowadzi do zwiększenia się stężenia cyklicznego monofosforanu guanozyny w jamistych ciałach prącia.

To z kolei przyczynia się do rozkurczu naczyń w mięśniach gładkich umożliwiającego większe napływanie krwi do penisa. Ilość cGMP zależna jest od szybkości z jaką jest on syntetyzowany z udziałem guanylowej cyklazy, jak i od tempa jego rozpadania się poprzez hydrolizujące cGMP fosfodiesterazy typu piątego. Sildenafil selektywnie i mocno blokuje działanie fosfodiesterazy typu piątego, która jest specyficzna wobec cGMP. Hamuje więc rozpadanie się cGMP i na tej podstawie może zwiększać jego ilość. Sildenafil znacząco potęguje oddziaływanie endogennego tlenku azotu w jamistych ciałach w efekcie zahamowania PDE5. Kiedy na skutek seksualnego pobudzenia dojdzie do uwolnienia się tlenku azotu, zahamowanie fosfodiesterazy typu piątego przez sildenafil spowoduje zwiększenie się stężenia cGMP w jamistych ciałach. Seksualne pobudzenie jest niezbędne do występowania korzystnych leczniczych rezultatów sildenafilu.

Mensil – kiedy należy go stosować?

Preparat leczniczy Mensil stosowany jest w przypadku zaburzeń erekcji. Do jego skutecznego działania, konieczne będzie jednakże seksualne podniecenie.

Mensil – przeciwskazania do zastosowania

Jak każdy inny preparat, Mensil nie powinien być przyjmowany przez wybrane osoby. Tego typu leku nie mogą przyjmować:

  • mężczyźni przyjmujący równocześnie leki odpowiedzialne za uwalnianie się tlenku azotu (na przykład azotyn amylu czy nitroprusydek sodu) albo azotany w dowolnej formie,
  • osoby, u których istnieją przeciwwskazania do uprawiania seksu (ciężkie schorzenia układu naczyniowo-sercowego, w tym na przykład ciężka niewydolność mięśnia sercowego czy też nieustabilizowana choroba wieńcowa),
  • pacjenci stosujący równolegle leki odpowiadające za hamowanie aktywności fosfodiesterazy typu piątego, albo leki zwiększające aktywność guanylowej cyklazy, takie jak molsydomina czy riocyguat,
  • posty, które straciły wzrok w jednym oku na skutek nietętniczej niedokrwiennej przedniej neuropatii wzrokowego nerwu,
  • pacjenci mający ciężką niewydolność wątroby,
  • mężczyźni cierpiący z powodu niedociśnienia tętniczego,
  • panowie po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego albo udarze,
  • mający degenerację siatkówki oka.

Stosowanie Mensilu – kiedy należy zachować szczególną ostrożność?

Niektóre schorzenia, jak i innego typu okoliczności mogą być przeciwwskazaniem do zastosowania albo wręcz przeciwnie wskazaniem do zmiany dawkowania omawianego środka leczniczego. W pewnych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie wybranych kontrolnych badań. Zanim podejmie się decyzję odnośnie rozpoczęcia leczenia farmakologicznego, lekarz specjalista winien poddać diagnozie u danego pacjenta zaburzenia erekcji i określić ich konkretne przyczyny. Zanim zastosuje się opisywany preparat, zalecane jest uzupełnienie kwestionariusza, który został dołączony do pakowania. Dzięki temu możliwe staje się określenie, czy zastosowanie preparatu będzie właściwym posunięciem.

Zanim rozpocznie się stosowanie Mensilu, konieczna będzie także ocena stanu układu naczyniowo-sercowego. Zaleca się, żeby specjalista poddał ocenie, czy pojawiają się jakieś czynniki ryzyka zaburzeń układu naczyniowo-sercowego i czy w danym przypadku właściwe będzie zastosowanie tego środka. Preparat ten wykazuje bowiem działanie mające rozszerzać naczynia krwionośne i może doprowadzić do przemijającego obniżenia się ciśnienia tętniczego, co może być zaś zagrożeniem dla wybranych pacjentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *